444 5 640

Kalite

Yüksek bilgi birikimi ve üretim tecrübesine sahip bir şirket olan NAVTEX, ihracat ve ithalat şirketi olarak benimsenmiş Kalite Politikamız;

• Tüm müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

• Müşterilerimize hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,

• Üretim, hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,

• Sunduğumuz Ürün, hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,

• Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,

• Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.